Pagmanipula.

Isang pagkakataon kung saan nagdudulot ng sakit ng damdamin sa taong umaasa.

Madami na ang umasa at nabigo dahil sa salitang yan.

Ang pagdanak ng dugo na idinudulot ng salitang yan ay hindi na katakataka.

Pagmanipula. Madalas iugnay sa mga babae… magdudulot ng sakit ng damdamin at pagkabigo sa mga lalaki.

Pagmanipula.
Oooops… bawal muna! =P

wahahaha

Advertisements